bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Menu główne
Gdzie nas znajdziesz

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu

ul. Grodzka 1
62-800 Kalisz

tel: 0627573403
e-mail: loasnyk@gmail.com
strona www:
www.asnyk.com.pl

Wyszukiwarka
Szukajszukanie zaawansowane
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Misja I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

 

 

 

„Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe.”

 

„Każda epoka ma swe własne cele

I zapomina o wczorajszych snach;

Nieście więc wiedzy pochodnię na czele,

I nowy udział bierzcie w wieków dziele

Przyszłości budujcie gmach.”

                                                         Adam Asnyk

 

 

 

 

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość oraz do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

Misję szkoły realizujemy:

 • rozwijając predyspozycje intelektualne, talenty i zainteresowania uczniów
 • dbając o wszechstronny rozwój intelektualny i osobowość uczniów
 • rozwijając twórcze i abstrakcyjne myślenie
 • kształtując umiejętności rozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i ich nowoczesnej interpretacji z zachowaniem tradycji narodowej
 • kształcąc umiejętności w zakresie języków obcych na różnych poziomach
 • wykorzystując nowoczesne metody komunikowania się
 • zapewniając bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę pracy
 • stwarzając warunki do zdobywania szerokiej wiedzy ogólnej i szczegółowych wiadomości i umiejętności pozwalających na kontynuowanie kształcenia w wybranym przez ucznia kierunku
 • ustawicznie doskonaląc własne umiejętności

 

 

Wizja szkoły

 

 

      I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu to szkoła:

 • przyjazna dla uczniów
 • bezpieczna, promująca zdrowy styl życia
 • otwarta na środowisko lokalne
 • stwarzająca możliwości rozwoju intelektualnego
 • łącząca tradycję z nowoczesnością
 • kształtująca postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej, szanującego poglądy innych ludzi 
 • ucząca otwartości, kreatywności, odpowiedzialności, tolerancji oraz szacunku dla tradycji narodów     i regionów

     Wiedza i umiejętności nabyte w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu pozwolą

     naszym absolwentom podjąć naukę na wybranych przez nich wyższych uczelniach i odnalezienie

     swojego miejsca na rynku pracy.

 

Model absolwenta

 

      Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu:

 

 • jest ambitny, dba o rozwój intelektualny i emocjonalny
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 • posiada umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć
 • zna języki obce
 • umie pracować w grupie
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje
 • dostaje się na wymarzone studia
 • ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój i potrafi zaplanować swoją przyszłość
 • jest odważny
 • jest tolerancyjny
 • umie zachować własną indywidualność
 • jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych
 • jest kulturalny, kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności
 • docenia wagę więzi międzyludzkich

 


do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.